Logo Pax Christi ItaliaLogo Pax Christi punto pace Bologna
Pax Christi - Punto Pace Bologna

| Home | Che cos'è Pax Christi | Chi siamo | don Tonino Bello | Monte Sole | Attività | Appelli/Campagne | Agenda pace | I Link | 

 

 

Un c'è cchiù nienti

Un c'è cchiu nienti. 
Un c'è cchiù nienti, mancu u suli c'è cchiù,
mancu a luna, mancu u mari, mancu a tierra. 
Un c'è cchiù nienti,
i gienti unni su? Semu tutti suli. Ognuno si talia e un voli viriri
cchiù a nuddu, un voli sientiri cchiù nienti, lastimi, lamienti.
Un c'è cchiù nienti, mancu nuatri ci siemu cchiù, e chi n'arriesta?
Un'arriesta cchiù nienti. E allora chi c'è di fari? Picchì amu a ncuitari,
chi mpurtanza avi? Puru si gghiecchi vuci
chi mpurtanza avi? E allura chi amu a fari, si un c'è cchiù nienti
i fari? Un c'è mancu a tierra, un c'è cchiù nuddu, pure amuri finiu.
Un c'è cchiù nienti, un'arristò cchiù nienti. Chi a fari?
Chi vuoi fari si un puoi mancu parrari? Sulu na cuosa:
fuorsi nnì putiemu ammazzari. Chistu sulu n'arriesta
ri sta vita nca a ficiru addivintari na mmierda.


                                             (Gaspare Cucinella)

| Home | Che cos'è Pax Christi | Chi siamo | don Tonino Bello | Monte Sole | Attività | Appelli/Campagne | Agenda pace | I Link |